QUY ĐỊNH DUY TRÌ TÀI KHOẢN

? Lệ phí chuyển qua tài khoản ViettelPay:
☎️ Số điện thoại: 0896676878
? Chủ tài khoản: Trang Thái Bảo

? Nội dung chuyển lệ phí:
? KPTK ( Dấu cách ) SỐ CMND/CCCD ( Để mở khoá tài khoản )
? TDTT ( Dấu cách ) SỐ CMND/CCCD ( Để đổi SĐT đăng ký )

? Nhận được lệ phí, Ezjob sẽ khôi phục lại tài khoản cho đối tác trong vòng 24h
✨ Lưu ý: EZJOB chỉ nhận phí duy nhất qua tài khoản Trang Thái Bảo.